Energie-investeringsaftrek

Energie-investeringsaftrek (EIA) EIA is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK). De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), onderdeel van het ministerie van EZK, voeren deze regeling uit.

U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland. 
  • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost. Hoe werkt EIA? U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO.nl. Meer informatie hierover staat in hoofdstuk 2. Let op dat u op tijd meldt. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voldoet aan de EIA. Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 121 miljoen per kalenderjaar. U mag 54,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken. Rekenvoorbeeld De fiscale winst in 2018 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot € 200.000 en 25% boven € 200.000. U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 54,5% van € 300.000, dat is € 163.500. De fiscale winst wordt nu € 336.500 (€ 500.000 - € 163.500). Zonder EIA betaalt u € 115.000 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts € 74.125 vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt € 40.875. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 13,5% van de investeringskosten. 


Welke kosten komen in aanmerking?

U kunt EIA toepassen op kosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatieeisen voldoen. Ook voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt, vallen onder deze kosten. Bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur. Voldoet een bedrijfsmiddel aan de energieprestatie-eisen, dan komen de volgende kosten in aanmerking voor EIA:

  • Aanschafkosten - Aankoopsom, inclusief kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten. - Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen. 5 | Energie en bedrijven | Energielijst 2018 
  • Voortbrengingskosten - Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren. - Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd. - Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen. 
  • Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen - Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen. Activeer deze kosten wel op de balans. 
  • Kosten voor een energieadvies of EPA maatwerkadvies 

De kosten die niet in aanmerking komen zijn:
Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt. - Kosten voor grond, woningen1 , personenauto’s en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties. -
Onderhoudskosten.

Meer leest u in de 'Energielijst 2018' (pdf)

FacebookE-mailTwitter